Om kunstneren


Forbindelsen til naturen er fremtrædende i Annalena Svendsens motivverden: svenske skove og søer skifter til åbne strande og hav i det danske landskab. Her har den svenskfødte kunstner opholdt sig med jævne mellemrum siden 1960’erne, hvor hun fik base i København. Både Paris og New York har dog også været en del af kunstnerens liv, med lange ophold i begge byer. 

Annalena Svendsen er født i oktober 1941 og voksede op i Stockholm, nærmere bestemt Bällsta, Bromma. Endnu ikke tyve år gammel blev hun i 1958 optaget på Sveriges største kunst- og designskole Konstfack, hvor hun var elev i fem år. I 1964 giftede hun sig med Henrik Anton Svendsen og rykkede derfor til Danmark, hvor hun fortsatte sin uddannelse ved Det Kgl. Kunstakademi under professor Søren Hjorth Nielsen.

Annalena Svendsens tidlige værker peger tilbage til tiden på Kunstakademiet med klassiske discipliner som modeltegning, portrætter og kompositioner med opstillinger. Tidligt arbejder hun dog også med abstraktioner over naturen gennem farver og former, og viser dermed den alsidighed, som kendetegner hendes oeuvre.

Alsidighed er også kendetegnende for Annalena Svendsens øvrige virke: efter en årrække med udstillingsbidrag til bl.a. Kunstnernes Efterårsudstilling fik Annalena et studielegat fra Danmark-Amerika Fondet for at studere i New York. Dette ophold resulterede i, at hun nogle år senere åbnede forretning på Lexington Avenue i New York, hvor hun bl.a. designede tøj med nordisk inspireret ornamentik og var konsulent for et italiensk tekstilfirma, der arbejdede med tryk.

Selvom Annalena i en lang periode hvert år opholdt sig halvdelen af sin tid i New York og Paris, havde disse ophold næsten udelukkende relation til hendes tøjdesign, mens inspirationen til hendes malerier og akvareller hele tiden kom fra Sverige og Danmark og ferieture til Frankrig, Middelhavet og senest Grønland. 

Et særligt blik for livets skønhed løber som en rød tråd gennem Annalena Svendsens arbejde. Med en fin lethed i penselføringen og en tindrende farveforståelse deler hun dette blik med beskueren i mere end 170 oliemalerier og over 900 akvareltegninger.


English version

The artist and painter Annalena Svendsen’s connection with nature is prominently featured in her art. She moves elegantly from depicting Swedish forests and lakes to far-stretching beaches and seascapes in Denmark, a country she knows intimately. The Swedish-born artist has been based in Copenhagen, Denmark since the 1960s, interrupted by longer sojourns in both Paris and New York City. 

Annalena Svendsen was born in October 1941 and grew up in Bällsta, Bromma in Stockholm, the capital of Sweden. Before her 20th birthday, she had been accepted to Sweden’s largest university for arts, craft and design, Konstfack, and spent the following five years there studying art. In 1964, she married Henrik Anton Svendsen and moved to Denmark. In Copenhagen, she continued her education at The Royal Danish Academy of Fine Arts under the auspices of Professor Søren Hjorth Nielsen, a Danish painter and illustrator.  

The early works of Annalena Svendsen are clearly inspired by her time at the Royal Danish Academy, emphasizing classical disciplines such as figure drawing, portraits, compositions and still life. In addition, by using colours and configurations she also began creating abstract art inspired by nature. Hence, she early on established the versatility that characterizes her oeuvre.   

Annalena Svendsen is indeed versatile. After years of contributing to exhibitions in Denmark, e.g. Kunstnernes Efterårsudstilling, an annual exhibition in Copenhagen subject to the judgement of the exhibition committee, she received a scholarship from the Denmark-America Foundation to study in New York City. The stay led her to opening a store on Lexington Avenue a few years later. Here she designed clothes with Nordic ornamentation and decorations, while also consulting for an Italian textile print company.

Even though Annalena for a long period of time spent half her year in New York City and Paris, these stays were exclusively focused on her clothing design. In her paintings and watercolours she was solely inspired by Sweden and Denmark, as well as vacations to France, the Mediterranean Sea and in the past years, to Greenland.

Annalena Svenden’s eye for the beauty of life is a unifying principle behind her work. Using light and delicate brushwork as well as a scintillating sense of colour she shares her vision with the viewer in more than 170 oil paintings and more than 900 watercolours. 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk